Banky a ich produkty

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Banky sú kľúčovým prvkom trhovej ekonomiky a poskytujú rôzne finančné služby. Už v mladom veku sa žiaci môžu stretnúť s bankou, keď im rodičia zriadia detský účet, a neskôr si zriaďujú vlastné účty. Banky ponúkajú úvery, investičné poradenstvo, zmenu mien a poistenie. Peniaze v bankách sú zabezpečené do 100 000 eur vďaka Fondu na ochranu vkladov.

KOMERČNÉ A CENTRÁLNE BANKY

Banky môžeme rozdeliť na komerčné a centrálne. Komerčné banky sú súkromné inštitúcie zamerané na zisk, zatiaľ čo centrálne banky sú štátne banky zodpovedné za vydávanie peňazí a reguláciu finančného trhu.

VKLADOVÉ PRODUKTY

Bankové produkty zahŕňajú osobné a sporiace účty, termínované vklady a stavebné sporenie. Osobný účet slúži na bežné finančné transakcie, zatiaľ čo sporiace účty a termínované vklady poskytujú miesto pre ukladanie a zhodnocovanie peňazí. Platobné karty, ako sú debetné a kreditné, umožňujú bezhotovostné transakcie a výbery z bankomatov.

ÚVEROVÉ PRODUKTY

Úverové produkty, ako sú hypotekárne úvery, spotrebné úvery, kontokorentné úvery a kreditné karty, poskytujú možnosť požičania peňazí na rôzne účely. Hypotekárne úvery sú dlhodobé a zabezpečené nehnuteľnosťami, zatiaľ čo spotrebné úvery sú krátkodobejšie a majú vyššie úrokové sadzby. Kontokorentný úver umožňuje prečerpanie bežného účtu s vysokými úrokmi. Kreditné karty ponúkajú možnosť čerpať bankový úver na bežné nákupy.

Úver a dlh

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.4: Nadmerné zadĺženie

Článok v plnej dĺžke v aktivite č.4

Máme dlhy a nevieme ako ďalej

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

VÝZNAM DLHU

V súčasnom svete je zadlžovanie bežné pre jednotlivcov, rodiny, podniky aj štáty. Úspech mnohých bohatých ľudí spočíva vo využívaní požičaných peňazí na tvorbu majetku. Dôležité je rozlišovať medzi aktívmi a pasívmi; aktíva generujú príjem na pokrytie pasív.

ISTINA A ÚROK

Úver je suma peňazí požičaná od veriteľa (napr. banky) dlžníkovi, ktorú je potrebné splácať spolu s úrokmi. Úroky sú prémie za riziko veriteľa, vyjadrené ako percento z požičanej sumy. Existujú jednoduché a zložené úročenia, pričom zložené úročenie zahŕňa aj úroky z úrokov.

TYPY ÚVEROV

Typické úvery zahŕňajú

  • spotrebné úvery na bežnú spotrebu,
  • hypotekárne úvery na nehnuteľnosti,
  • kontokorentné úvery pre dočasné prečerpanie účtu,
  • kreditné karty umožňujúce časovo obmedzené požičanie peňazí.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) zahŕňa všetky náklady spojené s úverom, vrátane úrokov a poplatkov. Nižšia RPMN znamená výhodnejší úver.

MÔŽE BYŤ DLH DOBRÝ?

Dlh môže byť pozitívny, ak je použitý na investície generujúce príjem, napríklad na kúpu nehnuteľnosti na prenájom. Výšku úrokovej sadzby ovplyvňuje viacero faktorov vrátane úrokových sadzieb centrálnej banky, nákladov na prevádzku banky, rizikovej prémie, marže banky a sprostredkovania úveru.

Technológie a bzepečnosť

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 

Aktivita č.5: Platenie kartou

Bonus:Odhaľte praktiky digitálnych podvodníkov s PPPítrom


Užitočné odkazy:

Kurz od Národnej banky Slovenska

Vyskúšajte si hravou formou rozpoznať každodenné nástrahy, ktoré ohrozuju našu bezpečnosť  v online prostredí ale najmä našu peňaženku. Tento kurz vám nezaberie viac ako 30 minút, a skvele doplňuje túto lekciu.

Kurz “Reč peňazí”

Takto jednoducho sa dá zistiť heslo: (EN)

Ako presne fungujú podvodníci? – reálný príklad


Doplň si vedomosti:

BANKOMATY A VKLADOMATY

Bankomaty automatizujú výber hotovosti a kontrolu zostatku. Bezplatné výbery sú obvyklé vo vlastnej banke, no použitie cudzieho bankomatu môže priniesť poplatok. Platby v zahraničí sú spojené s konverzným kurzom a poplatkom za výber cudzej meny.

PLATOBNÉ TECHNOLÓGIE

Platobné karty sú spojené s výberom hotovosti a platbami cez POS terminály alebo online. Online platby vyžadujú číslo karty, platnosť a CVC/CVV kód, nasledované 2-faktorovou autentifikáciou. Štyri hlavné platobné spoločnosti sú Visa, Mastercard, American Express a Discover.

ONLINE BANKING

Prihlásenie do internetového bankovníctva vyžaduje identifikačné číslo, heslo a SMS kód alebo autorizáciu cez mobilnú aplikáciu. Trvalý príkaz uľahčuje pravidelné platby, zatiaľ čo inkaso sa uplatňuje na nepravidelné sumy.

PLATBY A VÝBERY S KONVERZIOU

Pri platbách v zahraničí je dôležitý kurz a poplatok za konverziu. Univerzálnym riešením je platiť v domácej mene a nechať banku vypočítať kurz. Opatrnosť je potrebná pri výberoch v cudzej mene, kde obchodník môže použiť nevýhodný kurz alebo účtovať poplatky.

NAJČASTEJŠIE PODVODY

Podvody, ako phishing, vishing, pharming a skimming, sa vyskytujú prostredníctvom falošných e-mailov, telefónnych hovorov, falšných webových stránok alebo kopií údajov z platobných kariet. Opatrnosť a povedomie sú kľúčové v ochrane pred podvodmi.

Začíname podnikať

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.5: Úspešní podnikatelia

Hodnota majetku Elona Muska

Hodnota majetku Steva Jobsa

Hodnota majetku Ivana Chrenka


Užitočné odkazy:

Ako sa stal Elon Musk miliardárom


Doplň si vedomosti:

Podnikatelia sú kľúčoví pre trhovú ekonomiku, poskytujú pracovné miesta, vytvárajú produkty a posúvajú spoločnosť vpred. Je dôležité, aby sa deti o podnikaní učili už v mladom veku, aby sa v nich prebudil záujem a podnikateľský duch. Táto téma sa zameriava na to, čo podnikateľ robí, od malých podnikov až po veľké spoločnosti.

KTO JE PODNIKATEĽ?

Podnikateľom sa stáva každý, kto vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene, na vlastné riziko a má právo podieľať sa na zisku zo svojho podnikania. Na rozdiel od zamestnania je podnikanie rizikové, keďže sa firme nemusí dariť a môže skrachovať.

Veľkou výhodou je, že si môže sám určiť čas a spôsob práce. Neznamená to ale, že si môže len tak povedať „teraz pracovať nebudem“, pretože je zodpovedný za svoje podnikanie. Začiatky sú veľmi ťažké, vedenie firmy býva časovo náročnejšie než zamestnanie. Odmenou za podstúpené riziko a strávený čas, ktorý veľakrát nie je ani platený, je zisk z podnikania.

Kým zamestnanec dostáva za svoju prácu stabilnú mzdu bez ohľadu na zisk firmy (napríklad 1200 € mesačne), šikovný podnikateľ môže zarobiť aj desiatky tisíc eur mesačne, ak ľudia jeho produkty kupujú. Nemusí však zarobiť nič, či naopak, môže do podnikania vložiť veľa vlastných úspor, ktoré sa mu nikdy nevrátia.

FORMY PODNIKANIA

Poznáme niekoľko základných foriem podnikania, ktoré môžeme členiť v závislosti od veľkosti podniku či predmetu podnikania. Podnik je vždy právnická osoba, okrem prípadu živnostníka (SZČO), kedy je fyzická osoba priamo podnikateľom. Každá právna forma má svoje výhody a nevýhody.