Základná škola 2. stupeň

Pripravte žiakov na cestu finančným svetom a naučte ich základné vedomosti finančného spotrebiteľa.