Späť na kapitoly

Začíname podnikať

Úvod do sveta podnikania. Kto je podnikateľ a prečo sa rozhodol podnikať? Aké príležitosti ponúka tento svet pre vás? Čo tvorí majetok podnikateľov? Dá sa podnikaním zarábať aj na Slovensku?

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.5: Úspešní podnikatelia

Hodnota majetku Elona Muska

Hodnota majetku Steva Jobsa

Hodnota majetku Ivana Chrenka


Užitočné odkazy:

Ako sa stal Elon Musk miliardárom


Doplň si vedomosti:

Podnikatelia sú kľúčoví pre trhovú ekonomiku, poskytujú pracovné miesta, vytvárajú produkty a posúvajú spoločnosť vpred. Je dôležité, aby sa deti o podnikaní učili už v mladom veku, aby sa v nich prebudil záujem a podnikateľský duch. Táto téma sa zameriava na to, čo podnikateľ robí, od malých podnikov až po veľké spoločnosti.

KTO JE PODNIKATEĽ?

Podnikateľom sa stáva každý, kto vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene, na vlastné riziko a má právo podieľať sa na zisku zo svojho podnikania. Na rozdiel od zamestnania je podnikanie rizikové, keďže sa firme nemusí dariť a môže skrachovať.

Veľkou výhodou je, že si môže sám určiť čas a spôsob práce. Neznamená to ale, že si môže len tak povedať „teraz pracovať nebudem“, pretože je zodpovedný za svoje podnikanie. Začiatky sú veľmi ťažké, vedenie firmy býva časovo náročnejšie než zamestnanie. Odmenou za podstúpené riziko a strávený čas, ktorý veľakrát nie je ani platený, je zisk z podnikania.

Kým zamestnanec dostáva za svoju prácu stabilnú mzdu bez ohľadu na zisk firmy (napríklad 1200 € mesačne), šikovný podnikateľ môže zarobiť aj desiatky tisíc eur mesačne, ak ľudia jeho produkty kupujú. Nemusí však zarobiť nič, či naopak, môže do podnikania vložiť veľa vlastných úspor, ktoré sa mu nikdy nevrátia.

FORMY PODNIKANIA

Poznáme niekoľko základných foriem podnikania, ktoré môžeme členiť v závislosti od veľkosti podniku či predmetu podnikania. Podnik je vždy právnická osoba, okrem prípadu živnostníka (SZČO), kedy je fyzická osoba priamo podnikateľom. Každá právna forma má svoje výhody a nevýhody.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!