Späť na kapitoly

Úver a dlh

V dnešnej dobe väčšina sveta žije na dlh. Dlh je akcelerátorom svetovej ekonomiky a taktiež aj pre množstvo ľudí. Je kúpa domu dobrý či zlý úver? Vitajte vo svete dlhu, s ktorým sa zoznámite tu.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.4: Nadmerné zadĺženie

Článok v plnej dĺžke v aktivite č.4

Máme dlhy a nevieme ako ďalej

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

VÝZNAM DLHU

V súčasnom svete je zadlžovanie bežné pre jednotlivcov, rodiny, podniky aj štáty. Úspech mnohých bohatých ľudí spočíva vo využívaní požičaných peňazí na tvorbu majetku. Dôležité je rozlišovať medzi aktívmi a pasívmi; aktíva generujú príjem na pokrytie pasív.

ISTINA A ÚROK

Úver je suma peňazí požičaná od veriteľa (napr. banky) dlžníkovi, ktorú je potrebné splácať spolu s úrokmi. Úroky sú prémie za riziko veriteľa, vyjadrené ako percento z požičanej sumy. Existujú jednoduché a zložené úročenia, pričom zložené úročenie zahŕňa aj úroky z úrokov.

TYPY ÚVEROV

Typické úvery zahŕňajú

  • spotrebné úvery na bežnú spotrebu,
  • hypotekárne úvery na nehnuteľnosti,
  • kontokorentné úvery pre dočasné prečerpanie účtu,
  • kreditné karty umožňujúce časovo obmedzené požičanie peňazí.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) zahŕňa všetky náklady spojené s úverom, vrátane úrokov a poplatkov. Nižšia RPMN znamená výhodnejší úver.

MÔŽE BYŤ DLH DOBRÝ?

Dlh môže byť pozitívny, ak je použitý na investície generujúce príjem, napríklad na kúpu nehnuteľnosti na prenájom. Výšku úrokovej sadzby ovplyvňuje viacero faktorov vrátane úrokových sadzieb centrálnej banky, nákladov na prevádzku banky, rizikovej prémie, marže banky a sprostredkovania úveru.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!