Späť na kapitoly

Banky a ich produkty

Rozmanitosť produktov, ktoré nám v dnešnej dobe banky ponúkajú by zaskočili nejedného človeka v minulosti. Čo všetko vybavím v banke a na aké veci si mám dať pozor?

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Banky sú kľúčovým prvkom trhovej ekonomiky a poskytujú rôzne finančné služby. Už v mladom veku sa žiaci môžu stretnúť s bankou, keď im rodičia zriadia detský účet, a neskôr si zriaďujú vlastné účty. Banky ponúkajú úvery, investičné poradenstvo, zmenu mien a poistenie. Peniaze v bankách sú zabezpečené do 100 000 eur vďaka Fondu na ochranu vkladov.

KOMERČNÉ A CENTRÁLNE BANKY

Banky môžeme rozdeliť na komerčné a centrálne. Komerčné banky sú súkromné inštitúcie zamerané na zisk, zatiaľ čo centrálne banky sú štátne banky zodpovedné za vydávanie peňazí a reguláciu finančného trhu.

VKLADOVÉ PRODUKTY

Bankové produkty zahŕňajú osobné a sporiace účty, termínované vklady a stavebné sporenie. Osobný účet slúži na bežné finančné transakcie, zatiaľ čo sporiace účty a termínované vklady poskytujú miesto pre ukladanie a zhodnocovanie peňazí. Platobné karty, ako sú debetné a kreditné, umožňujú bezhotovostné transakcie a výbery z bankomatov.

ÚVEROVÉ PRODUKTY

Úverové produkty, ako sú hypotekárne úvery, spotrebné úvery, kontokorentné úvery a kreditné karty, poskytujú možnosť požičania peňazí na rôzne účely. Hypotekárne úvery sú dlhodobé a zabezpečené nehnuteľnosťami, zatiaľ čo spotrebné úvery sú krátkodobejšie a majú vyššie úrokové sadzby. Kontokorentný úver umožňuje prečerpanie bežného účtu s vysokými úrokmi. Kreditné karty ponúkajú možnosť čerpať bankový úver na bežné nákupy.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!