Späť na kapitoly

Ochrana spotrebiteľa

Na finančnom trhu je množstvo nástrah a pascí, ktoré sú niekedy veľmi pekne schované v zmluvách. Spotrebiteľ často ani netuší na čo má právo, a aké informácie môže požadovať či na koho sa obrátiť. Viac sa dozviete v tejto kapitole.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č. 5: Nebezpečné výrobky

Vyhľadaj na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) tieto výrobky.

Pomôcka: niekedy je lepšie zadať názov výrobku do googlu a k tomu dopísať len “SOI” 

Slovenská obchodná inšpekcia -web

Aktivita č.6: Nákup cez sociálne siete

Aktivita č.7: Nekalé praktiky obchodníkovi (po 4:45)

Podovod so zlatým prsteňom (po 3:20)

 


Užitočné odkazy:

Kurz od Národnej banky Slovenska

Vyskúšajte si hravou formou rozpoznať každodenné nástrahy, ktoré ohrozuju našu bezpečnosť  v online prostredí ale najmä našu peňaženku. Tento kurz vám nezaberie viac ako 30 minút, a skvele doplňuje túto lekciu.

Kurz “Reč peňazí”

Takto jednoducho sa dá zistiť heslo: (EN)

Podvody v televízných reláciách:

 


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na ochranu spotrebiteľa a varovanie pred podvodníkmi pri nakupovaní.

SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Spotrebiteľská zmluva vzniká pri obchode medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Spotrebiteľ, fyzická osoba, nekoná v rámci podnikania, zatiaľ čo predávajúci koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Na Slovensku má spotrebiteľ množstvo práv vrátane práva na informácie, práva na výrobky a služby v bežnej kvalite, práva reklamovať výrobok, a práva na ochranu zdravia a bezpečnosť.

PRÁVA SPOTREBITEĽOV

  1. PRÁVO NA INFORMÁCIE

Spotrebiteľ má právo na informácie o výrobku alebo službe, vrátane ceny, spôsobu použitia, a bezpečnostných upozornení. Informácie by mali byť poskytnuté v slovenčine.

  1. VYDANIE DOKLADU O KÚPE

Spotrebiteľ má nárok na doklad o kúpe po uzavretí zmluvy.

  1. VÝROBKY A SLUŽBY V BEŽNEJ KVALITE

Spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite.

  1. PRÁVO REKLAMOVAŤ VÝROBOK

V prípade vady na výrobku má spotrebiteľ právo reklamovať a požadovať opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí.

  1. OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ

Spotrebiteľ má nárok na bezpečné výrobky a služby, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo pri riadnom používaní.

REKLAMÁCIA

Keď sa na výrobku objavia chyby, spotrebiteľ by mal zastaviť jeho používanie a reklamovať ho čo najskôr. Spotrebiteľ má právo na odstránenie vady alebo náhradu, a v prípade neodstrániteľnej vady, na výmenu alebo vrátenie peňazí. Predávajúci musí reklamáciu vybaviť do 30 dní. Ak sa tak nestane, spotrebiteľ má právo na výmenu alebo vrátenie peňazí.

Spotrebiteľ zodpovedá za vady v tzv. záručnej dobe, ktorá je zvyčajne 24 mesiacov. Výnimky platia pre použité veci (12 mesiacov) alebo stavby (18 mesiacov). Predávajúci môže ponúknuť záruku nad rámec zákona.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!