Späť na kapitoly

Poistiť sa alebo nie?

Poistenie je produkt, ktorý je často podceňovaný. Práve nevedomosť spôsobuje, že sa veľa ľudí ocitne v situácii bez peňazí, práce či dokonca domu. V tejto kapitole sa dozviete ako využívať poistenie správne.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod


Užitočné odkazy:

 


Doplň si vedomosti:

Téma poistenia sa zameriava na vysvetlenie jeho princípu, významu a aplikácie v reálnom živote. Poistenie je právny vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, kde poisťovňa vypláca určitú sumu v prípade nastania poistnej udalosti. Poistenie pomáha chrániť proti rôznym rizikám a nepredvídateľným situáciám.

ROZDIEL MEDZI ŽIVOTNÝM A NEŽIVOTNÝM POISTENÍM

Rozlišujeme životné a neživotné poistenie. Životné poistenie sa týka zdravia a života človeka, zatiaľ čo neživotné poistenie kryje majetkové škody, napríklad na aute alebo nehnuteľnosti. Existuje aj rozdelenie na povinné a dobrovoľné poistenie.

Povinné poistenie je stanovené zákonom, ako napríklad povinné zmluvné poistenie vozidiel, sociálne a zdravotné poistenie. Dobrovoľné poistenie si možno uzavrieť podľa osobných potrieb.

ROZDIEL MEDZI OVPLYVNITEĽNÝMI A NEOVPLYVNITEĽNÝMI FAKTORMI RIZIKA

Pri riziku rozlišujeme faktory, ktoré môžeme ovplyvniť, ako napríklad zdravý životný štýl, a faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, ako genetické predispozície alebo nečakané udalosti. Táto téma poskytuje žiakom základné znalosti o poistení a jeho praktickej aplikácii v každodennom živote. Cieľom je, aby chápali dôležitosť poistenia a vedeli sa správne rozhodovať o uzavretí poistnej zmluvy v rôznych životných situáciách.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!