Späť na kapitoly

Inwestowanie

Jedynym skutecznym narzędziem do walki z inflacją jest inwestowanie. Możliwości zysku wiążą się jednak z ryzykiem. Kiedy jest właściwy czas na inwestowanie i w co inwestować? Tego, i wiele więcej, dowiesz się w tym rozdziale.

Obsah

Zadania do podręcznika:

Ćwiczenie nr 1: Wprowadzenie


Przydatne materiały:

Dlaczego warto inwestować?

Różne formy inwestowania

Pomyśl, zanim zainwestujesz

Pomocne linki:

Kalkulator zysku z inwestycji 

Jak działa magia procentu składanego?  

Ile muszę zyskać, by pokonać inflację?

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa 


Uzupełnij swoją wiedzę:

POJĘCIA

Podstawowe pojęcia związane z inwestowaniem obejmują:

  • Inwestowanie: lokowanie pieniędzy w celu osiągnięcia zysku
  • Zwrot (zysk): nagroda za ryzyko związane z inwestycją
  • Ryzyko: prawdopodobieństwo niepowodzenia inwestycji
  • Horyzont czasowy: okres, w którym inwestowane są pieniądze
  • Cel inwestycyjny: powód, z myślą o którym chcemy inwestować, taki jak studia, mieszkanie czy emerytura
  • Instrumenty inwestycyjne: różne formy inwestycji, takie jak fundusze, akcje czy obligacje

PODSTAWOWE PRODUKTY RYNKU FINANSOWEGO

Fundusze inwestycyjne: wspólne aktywa posiadane przez kilka osób, nabywane poprzez zakup papierów wartościowych od firmy zarządzającej. Są one wykorzystywane do długoterminowego inwestowania i budowania portfela inwestycyjnego.

Fundusze ETF: fundusze giełdowe składające się z aktywów pochodzących z różnych źródeł. Znajdują się w obrocie publicznym i naśladują indeksy giełdowe lub towarowe. Doskonałe do inwestowania długoterminowego i budowania portfela z wykorzystaniem procentu składanego.

Akcje: udziałowe papiery wartościowe, których właściciel (inwestor) staje się współwłaścicielem spółki. Mogą wiązać się również z wypłatami dywidendy (części zysku wypracowanego przez spółkę) dla inwestora i są odpowiednie do inwestowania w perspektywie długoterminowej (ponad 10 lat).

Obligacje: dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczkę dla spółki, miasta lub rządu. Charakteryzują się niższą zmiennością cen i są odpowiednie do inwestowania także w krótszych horyzontach czasowych lub do równoważenia portfela.

RYZYKO

To ważne, aby podczas inwestowania być świadomym ryzyka, określić jasne cele i zrozumieć różne rodzaje produktów inwestycyjnych. Należy również wziąć pod uwagę opłaty i regulacje dotyczące różnych instytucji finansowych, aby zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zyski. Kluczem jest stworzenie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, który pozwala zmniejszyć ryzyko i jednocześnie uzyskać pożądany zwrot.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!