Späť na kapitoly

Dôchodkové piliere a ich význam

Na Slovensku máme 3 dôchodkové piliere. Každý pilier je však iný. Aj bežný dospelý človek má problém zorientovať sa v jednotlivých pilieroch. Po preštudovaní tejto kapitoly to pre vás problém nebude.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.3: Čo si kúpim za dôchodok z I. piliera?

  1. Najprv napíš, koľko si myslíš, že dostáva dôchodok priemerný dôchodca
  2. Pozri si video po 5:09
  3. Vyplň políčka “Po 1 časti”
  4. Pozri si video od 5:09 do konca
  5. Vyplň zostatok “Po 2. časti”

Sú dnes tieto čísla o dôchodku platné? Prečo áno alebo nie? (tip: kedy bolo video zverejnené?)

Aktivita č.5: II. pilier

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Aktivita č.6: Zodpovedný a nezodpovedný pirát

Kalkulačka pravidelného investovania 

 


Užitočné odkazy:

 


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa venuje trojpilierovému dôchodkovému systému na Slovensku, ktorý zahŕňa I. pilier (Sociálna poisťovňa), II. pilier (starobné dôchodkové sporenie) a III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie).

I. PILIER

pilier je povinný a zabezpečuje základný dôchodok od Sociálnej poisťovne. Odpovedá zaň odvody od pracujúcich, a tieto peniaze sa akumulujú a vyplácajú dôchodcom v starobe. Je to forma poistenia, kde vyššie odvody znamenajú vyšší dôchodok, ale ak osoba zomrie pred dôchodkovým vekom, peniaze zostanú poisťovni.

II. PILIER

pilier je nepovinný a umožňuje sporiteľom zvýšiť svoj budúci dôchodok. Odpovedá zaň odvody súkromným dôchodkovým správcovským spoločnostiam. Peniaze sa rozdeľujú na I. pilier (väčšina) a II. pilier, kde sa investujú podľa zvolenej stratégie. Tento pilier je založený na dlhodobom investovaní a časový horizont hraje kľúčovú úlohu.

III. PILIER

III. pilier je doplnkový dôchodkový sporenie, ktorý môže doplniť I. a II. pilier. Je založený na investíciách, ale s menšími výnosmi. Zamestnávatelia môžu prispievať k tomuto pilieru, čo môže byť výhodné pre zamestnancov. Väčšina sporiteľov ho ale využíva individuálne investovaním u správcovských spoločností.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!