Späť na kapitoly

Decentralizované finančníctvo

O kryptomenách počul už asi každý avšak tie sú súčasťou decentralizovaných financií tzn. finačný systém bez bánk, ktorý tvoria jednotlivý uživatelia. Cieľom tejto témy je priblížiť žiakom problematku kryptomien aby pochopili základ toho ako táto technológia funguje ale hlavne riziká, ktoré investície do kryptomien obnášajú.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.2:Kryptomeny

Na nasledujúcej stránke si môžete pozrieť vývoj ceny bitcoinu k eurám

Aktivita č.3: Blockchain technológia

Aktivita č.4: NFT

Pozor na cryptopodvody!

cryptoscamy.cz

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Kryptomeny a decentralizované financie (DeFi) sú témy, ktoré pritahujú pozornosť mnohých, či už sú finanční experti alebo nováčikovia. V tejto kapitole sa budeme zaoberať týmito témami a pokúsime sa zrozumiteľne vysvetliť ich základy.

KRYPTOMENY

Kryptomeny sú digitálne meny, ktoré nezávisia na žiadnej centrálnej autorite, ako je centrálna banka. Hlavným zástupcom kryptomien je Bitcoin, ktorý vytvoril neznámy vývojár s pseudonymom Satoshi Nakamoto v roku 2009. Kryptomeny fungujú na základe blockchain technológie, ktorá zaznamenáva všetky transakcie v digitálnom verejnom registri, umožňujúc bezpečné a anonymné platie.

ČO JE TO „DEFI“?

Decentralizované financie (DeFi) sú systémy financií, kde nie je žiadna centrálna inštitúcia, ktorá by riadila operácie. Miesto toho sa všetky transakcie vykonávajú na blockchainu a sú transparentné a verifikovateľné. DeFi ponúka možnosti ako získať úvery, investovať a vytvárať financie mimo tradičných finančných inštitúcií.

RIZIKÁ

Je však dôležité si uvedomiť, že investovanie do kryptomien a DeFi prináša veľké riziká. Ceny kryptomien sú veľmi kolísavé a môžu sa rýchlo meniť. Mnoho ľudí v minulosti prerobilo a stratilo svoje investície. Preto by ste mali byť opatrní a investovať len tie finančné prostriedky, ktoré ste ochotní stratiť.

Na konci, je dôležité zdôrazniť, že tento materiál slúži len na vzdelávanie a neodporúča nákup kryptomien alebo investície do nich. Je dôležité hlbšie pochopiť tieto témy predtým, ako sa do nich pustíte, a byť si vedomými rizík, ktoré s nimi prichádzajú.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!