Späť na kapitoly

Bankový systém

Svet bánk môže byť veľkou záhadou aj pre ekonómov. Banky sú tie čo vytvárajú peniaze v ekonomike. Aké sú tajmostvá bánk a ako funguje bankový systém sa dozviete v tejto kapitole.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 

Aktivita č.4: Úrokové sadzby

Tabulka úrokových sadzieb – NBS

 


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Banky majú významný vplyv na náš život a hospodárstvo. Rastúci počet novostavieb v našom meste je výsledkom ich pôsobenia. Táto kapitola sa zameriava na bankový systém na Slovensku, rozdiel medzi centrálnou a obchodnou bankou, výhody a nevýhody členstva v eurozóne.

TYPY BANKOVÝCH SYSTÉMOV

Existujú dva typy bankových systémov – jednostupňový a dvojstupňový. Slovensko má dvojstupňový bankový systém, kde prvým stupňom je centrálna banka a druhým komerčné banky. Centrálna banka má za úlohu udržiavať cenovú stabilitu a regulovať finančný trh, zatiaľ čo komerčné banky prijímajú vklady a poskytujú pôžičky.

CENTRÁLNA BANKA

Centrálna banka, nazývaná aj banka bánk, kontroluje množstvo peňazí v obehu prostredníctvom monetárnej politiky. Môže to robiť priamo alebo nepriamo ovplyvňovaním úrokových mier a iných nástrojov. Taktiež dohliada na finančný trh a chráni zákazníkov pred neférovým správaním finančných inštitúcií.

Slovensko ako člen eurozóny má Európsku centrálnu banku, ktorá vydáva euro, a Národnú banku Slovenska, ktorá dohliada na finančný trh a pomáha rozhodovať o politikách ECB.

KOMERČNÉ BANKY

Komerčné banky sú druhým stupňom bankového systému a generujú zisk prijímaním vkladov a poskytovaním úverov. Týmto spôsobom podporujú hospodársky rast tým, že pripájajú tých, ktorí majú prebytok peňazí, s tými, ktorí ich potrebujú. Bankové služby a úroky na vklady sú spôsobom, ako banky pritiahnu úspory a financujú pôžičky pre jednotlivcov a firmy.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!