Späť na kapitoly

Zostavenie rozpočtu

Ako si vytvoriť vlastný rozpočet? Čo všetko osobný rozpočet zahrnuje? K čomu je tvorba rozpočtu dobrá?

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.2: Vieš čo je marketing?

Bonus: Ako ušetriť peniaze?


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Rozpočet je nevyhnutný pre zdravé financie, a to nielen pre firmy a štáty, ale aj pre jednotlivcov. Poskytuje prehľad o príjmoch a výdavkoch, umožňuje plánovať výdavky a investície. Je dôležité, aby ste si aj vedeli vytvoriť vlastný rozpočet a zvládli správu osobných financií. Pomôcť môžu aplikácie na správu financií alebo jednoduchý zápis na papier.

TYPY VÝDAVKOV

  • Nevyhnutné výdavky musíme platiť pravidelne, keďže nám zabezpečujú základné životné potreby, napr. nájomné, bývanie, elektrina, voda, plyn, hypotéka, doprava do práce, atď.
  • Dobrovoľné výdavky nie sú pravidelné a nevyhnutné, ale vytvárajú nám potešenie. Patria sem napríklad reštaurácie, móda, oslavy, kino, divadlo, záľuby, dovolenka, auto atď.
  • Nečakané výdavky musíme zaplatiť, ale nemôžeme ich predpokladať, napr. oprava auta, nedoplatok za energie či operácia psa. Pre prípad týchto výdavkov je potrebné mať nasporenú rezervu minimálne vo výške 3 až 6 mesačných príjmov.

ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Pri jeho zostavení treba dodržať niekoľko krokov:

  • Súhrn príjmov: Sčítame všetky peniaze, ktoré za mesiac dostaneme na účet (ak žijeme s partnerom, môžeme zrátať spoločné príjmy). Ide o mzdu, vreckové, štipendiá, pasívny príjem z nájomného či renty a pod.
  • Súhrn výdavkov: V tomto kroku si otvoríme bankový prehľad transakcií za posledné tri mesiace a spočítame, koľko sme v nich minuli na rôzne kategórie výdavkov (bývanie, strava, doprava, zábava, splátky dlhu, atď.).

Pokiaľ je to príliš prácne, môžete využiť aplikácie na správu osobných financií (PFM aplikácie). Dajú sa na ne napojiť bankové účty a systém nám sám odsleduje výdavky a vytvorí grafický prehľad výdavkov na jednotlivé kategórie.

  • Porovnanie príjmov a výdavkov: Príjmy by mali prevyšovať výdavky, aby sme mohli ušetrené peniaze využiť na budovanie finančnej rezervy alebo Ak však výdavky prevyšujú príjmy, bude potrebné nastoliť balans zvýšením príjmov alebo znížením výdavkov. 

VYROVNÁVANIE ROZPOČTU

Zvýšiť príjmy napríklad brigádou. Neskôr, ako dospelí, môžu skúsiť vyjednávať so šéfom o vyššom plate, zmeniť firmu, získať lepšiu pozíciu nadobudnutím vzdelania či voziť klientov vlastným autom cez taxislužbu Bolt alebo Uber.

Zníženie výdavkov zahŕňa vypustenie zbytočných výdavkov, prípadne náhradu lacnejšími alternatívami. Medzi príklady patrí varenie doma namiesto stravovania v reštauráciách, nakupovanie oblečenia v second-handoch či nájdenie lacnejšieho paušálu. Tretia aktivita tiež vysvetlí, prečo si treba dávať pozor na zľavy a kampane.

Nie je pri tom potrebné snažiť sa ušetriť každé euro a míňať iba na nevyhnutnosti. Kľúčové je stanoviť si priority a míňať svoj príjem na veci, ktoré nám prinášajú najviac šťastia. Ak nás však do výdavkov tlačia iba kamaráti alebo vlastná chamtivosť, mali by sme ich nekompromisne obmedziť. Nikto nemôže mať úplne všetko.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!