Späť na kapitoly

Zarábanie peňazí

Čo je bohatstvo? Prečo niektoré profesie zarábajú viac a iné menej? Prečo je dôležité hromadiť aktíva a vyhýbať sa pasívam?

Obsah

Aktivity k učebnici

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.4: TOP 5 Najlepšie platených zamestnaní


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti

POJMY

Práca (v ekonómii) – je definovaná ako cieľavedomá ľudská činnosť, zameraná na tvorbu tovarov a služieb.

Práca – môže byť:

 • duševná / fyzická
 • platená / neplatená
 • závislá / samostatná
 • dobrovoľná / nútená

Príjem – peniaze, ktoré človek alebo firma dostane, zvyčajne za prácu, vyprodukovaný tovar, dodanú službu.

Pojem príjem a mzda je často zamieňaný. Príjem môže jednotlivec získavať aj iným spôsobom ako len získavaním mzdy. Príjem môžeme rozdeliť na aktívny a pasívny.

ROZDIEL MEDZI HRUBOU MZDOU A ČISTOU MZDOU 

Hrubá mzda – mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov štátu. Hrubá mzda je obvykle vyššia ako čistá mzda.

Čistá mzda – mzda, ktorú zamestnávateľ pošle zamestnancovi na účet alebo vyplatí v hotovosti.

INÉ FORMY PRÍJMU A MZDY

Fyzická osoba môže dosahovať:

 • Aktívne príjmyzjednodušene by sme mohli povedať, že aktívne príjmy sú príjmy, pre ktorých dosiahnutie musíš niečo urobiť.
  • príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania
  • príjmy z podnikania
 • Pasívne príjmyzjednodušene možno povedať, že pasívne príjmy spravidla plynú za zapožičanie peňazí a teda bez toho, aby pre dosiahnutie príjmu si musel niečo pravidelne robiť 
  • príjmy z prenájmu nehnuteľností
  • príjmy z umeleckých diel (hudba, filmy) – tantiémy
  • príjmy z investovania 
  • podiely na zisku firmy – dividendy 

AKTÍVA A PASÍVA

Pasívum čokoľvek, čo nám generuje výdavky v akejkoľvek podobe. Ak máme dom, v ktorom žijeme, automaticky je to vnímané ako pasívum, pretože musíme platiť energie a opravy. 

Aktívum je čokoľvek, čo vlastníme a dokáže vytvárať príjem. Auto taxikára, ktorý využíva svoje vozidlo pri práci, aby si ním zarobil, je aktívum. Nebyť auta, nemohol by pracovať, čím by stratil príjem. O aktíva je nutné sa starať tak, aby nestrácali na hodnote (údržba) a boli schopné generovať príjem (alebo úsporu nákladov).

Táto téma sa zameriava na základné pojmy príjmov a výdavkov, dôležité pre pochopenie ekonomiky. Je nutné vedieť, ako sa generujú príjmy a výdavky, a porozumieť hodnote peňazí a bohatstva. Vysvetľuje čo znamená byť bohatým, a či bohatstvo nevyhnutne znamená vlastniť veľa peňazí. Zásadné je v tejto téme pochopiť čo sú to aktíva a pasíva. 

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!