Späť na kapitoly

Sporenie

Ako našetriť peniaze na svoje sny a ciele? Čo nám k tomu môže pomôcť? Ako si vytvoriť ten správny návyk? Prečo je nevyhnutné vedieť šetriť?

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Hra na kapitána

Článok


Užitočné odkazy:

Aký je rozdiel medzi sporením a investovaním? 


Doplň si vedomosti:

Sporenie môžeme definovať ako pravidelné odkladanie časti príjmu za účelom nahromadenia určitej sumy peňazí. Obmedzím dnešné míňanie, aby som mohol minúť viac peňazí v budúcnosti na niečo, čo si dnes nemôžem dovoliť. Slúži nám aj na vybudovanie finančnej rezervy pre prípad neočakávaných udalostí (pokazí sa spotrebič, auto, stratíme prácu, pričom naďalej treba platiť účty). Sporenie je aj predpokladom, aby sme sa mohli pustiť do investovania a zhodnotiť svoje nasporené finančné prostriedky.

VÝHODY A NEVÝHODY SPORENIA

Z krátkodobého hľadiska môžeme medzi výhody sporenia zaradiť vybudovanú finančnú rezervu, vďaka ktorej vieme pokryť nečakané výdavky, ako napríklad pokazená práčka, vďaka čomu sa nemusíme zadlžovať. V dlhodobom horizonte je výhodou zvýšená budúca spotreba, keďže si môžeme dovoliť aj drahšie produkty, ako napríklad nové auto.

Medzi nevýhody patrí z krátkodobého hľadiska znížená spotreba, keďže si nemôžeme dovoliť toľko produktov, ako sladkosti alebo návštevy kina, pokiaľ si časť príjmu odkladáme. Toto negatívum je však vyvážené možnosťou zvýšenej spotreby po pár mesiacoch až rokoch sporenia. Ďalšou nevýhodou je relatívne nízke zhodnotenie (pozri sekcia Sporenie vs. investovanie) oproti investovaniu.

SPORENIE VS. INVESTOVANIE

Úrokové miery na sporiacich účtoch sú väčšinou veľmi nízke. Na účte tak treba držať len peniaze, ktoré by sme mohli potrebovať krátkodobo a zvyšné peniaze investovať, aby sa zhodnocovali rýchlejšie ako inflácia.

Na rozdiel od sporenia je investovanie využitie voľných finančných prostriedkov priamo s cieľom ich zhodnotenia, prípadne vytvorenia dodatočného príjmu. S investovaním sa však spája riziko, že investícia môže krátkodobo znížiť svoju hodnotu. Z dlhodobého hľadiska však môže prinášať zhodnotenie aj 6-9% ročne. Oproti sporeniu sa teda využíva na dlhodobé účely, pri ktorých nepotrebujeme mať peniaze okamžite dostupné, napríklad sporenie na dôchodok či sporenie na vzdelanie detí.

FINANČNÁ REZERVA

Na budovanie finančnej rezervy by sme mali využívať najmä sporiace produkty alebo veľmi konzervatívne investičné produkty. Rezerva slúži na pokrytie výdavkov na nečakané udalosti, ktoré musíme zaplatiť okamžite (pokazí sa auto, skončíme na PNke so zníženým platom, z ktorého nezaplatíme všetky účty). Medzi jej vlastnosti by teda mala platiť okamžitá dostupnosť (nečakané výdavky treba platiť hneď), nízke riziko (riziko poklesu hodnoty finančnej rezervy) a dostatočná výška.

SPORIACE A INVESTIČNÉ PRODUKTY

Sporiace produkty:

  • sporenie do prasiatka – sporenie doma, pri ktorom nahromadím len to, čo som vložil, keďže nám za vklady nikto neplatí úrok.
  • sporiaci účet – zriaďuje sa k osobnému účtu v banke, peniaze určené na sporenie si takto viem jednoducho vyčleniť, v prípade potreby bývajú väčšinou hneď k dispozícii.
  • termínovaný vklad – svoje peniaze požičiam banke na vopred zvolené obdobie, banka mi vráti vložené peniaze a aj niečo navyše, ale až po uplynutí daného obdobia.

Investičné produkty:

  • podielové fondy – banky prostredníctvom správcovských spoločností vytvárajú dlhopisové, zmiešané, akciové a realitné fondy, ktoré sú aktívne spravované manažérmi fondov.
  • indexové fondy ETF – obchodníci s cennými papiermi a banky môžu ponúkať aj tieto pasív
Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!