Späť na kapitoly

Komerčné poistenie

Poisťovňa poskytuje množstvo poistných produktov a orientovať sa v poistných podmienkách tzv. VPP je aj pre právnikov nočná mora. V tejto kapitole sa dozviete viac o tom ako sa orientovať v poistných produktoch, ako správne vybrať vhodné poistenie a ako fungujú poisťovňe.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

 


Užitočné odkazy:

Podcast o životnom poistení


Doplň si vedomosti:

Táto kapitola sa zameriava na komerčné poistenie, jeho rozdiely oproti zdravotnému a sociálnemu poisteniu, a na tvorbu ceny poistenia. Študenti získajú prehľad o rôznych aspektoch komerčného poistenia, vrátane rizikových faktorov, podmienok, zliav a bonusov.

KOMERČNÉ POISTENIE

Komerčné poistenie je súkromný, dobrovoľný typ poistenia, ktorý poskytujú poisťovne ako ČSOB, Generali či Allianz. Toto poistenie pokrýva rôzne oblasti, ako napríklad cestovné, poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie vozidiel, poistenie majetku/domácnosti, poistenie schopnosti splácať a životné poistenie. Tieto produkty sú prispôsobené individuálnym potrebám a situáciám zákazníkov.

Hlavnou úlohou komerčného poistenia je poskytnúť finančnú ochranu v prípade neočakávaných udalostí alebo škôd. Každá poisťovňa má svoje špecifické podmienky a ponuky, takže je dôležité pochopiť, aký typ poistenia je najvhodnejší pre konkrétne situácie a potreby.

TYPICKÉ VYUŽITIE KOMERČNÉHO POISTENIA

  • Vlastním nehnuteľnosť – poistenie majetku a poistenie domácnosti.
  • Vlastním auto – povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona a chráni majiteľov áut, ktorým spôsobím škodu. K tomu si môžem dobrovoľne dokúpiť havarijné poistenie, aby som sa poistil/a.
  • Mám hypotéku, rizikové povolanie, alebo chcem ochrániť rodinu v prípade, že sa mi niečo stane – životné poistenie. Môžem sa poistiť proti smrti, invalidite, práceneschopnosti, trvalým následkom úrazu, alebo kritickým chorobám.

Cestujem alebo športujem – cestovné poistenie, prípadne rôzne športové pripoistenia na lyžovanie, bicyklovanie, lezenie v horách a podobne

NEZABÚDAJME NA REZERVU

Poistiť úplne všetky riziká by bolo veľmi drahé a aj tak by sa nám to nepodarilo. Poistenie vie v prípade drobných neočakávaných rizík čiastočne či úplne nahradiť finačná rezerva, ktorá vie naozaj uľahčiť danú udalosť. Dobrá finančná rezerva vie ušetriť veľa peňazí a odporúča sa ju mať vo výške 3 – 6 násobku mesačných výdavkov.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!