Späť na kapitoly

Investovanie

Jediným účinným nástrojom v boji s infláciou je investovanie. Príležitosti zisku so sebou však prinášajú aj riziká. Kedy je správna doba na investovanie a do čoho investovať? To a oveľa viac sa dozviete v tejto kapitole.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.3: Akcie a dlhopisy

Poznámka: v žiackej učebnici je tlačová chyba, táto aktivita sa volá “Akcie a dlhopisy”

Rozdiely medzi akciami a dlhopismi


Užitočné odkazy:

Pravda o peniazoch – J&T banka

Investície časť 1 – Kovy

Investície časť 2 – Kovy

 


Doplň si vedomosti:

Investovanie je metóda, ako zarábať peniaze bez fyzickej práce, no súčasne je spojené s rizikom. Cieľom investovania je dosiahnuť zisk prijateľným rizikom a časovým horizontom. Investovanie je tiež efektívnym spôsobom, ako čeliť inflácii a zvyšovať hodnotu úspor.

POJMY

Základné pojmy v investovaní zahŕňajú:

  • Investovanie: Vkladanie peňazí s cieľom dosiahnuť zisk.
  • Zisk (výnos): Odmena za riziko spojené s investíciou.
  • Riziko: Pravdepodobnosť neúspechu investície.
  • Časový horizont: Doba, po ktorú sú peniaze investované.
  • Investičný cieľ: Dôvod investovania, ako napríklad dôchodok, bývanie, či vzdelanie.
  • Investičné nástroje: Rôzne formy investovania, ako sú fondy, akcie, dlhopisy.

ZÁKLADNÉ PRODUKTY FINANČNÉHO TRHU

Podielové fondy: Spoločný majetok viacerých ľudí, získaný nákupom cenných papierov od správcovskej spoločnosti. Slúžia na dlhodobé investovanie a budovanie investičného portfólia.

ETF Fondy: Fondy obchodované na burze, tvorené majetkom z rôznych aktív. Verejne obchodovateľné a sledujú burzové či komoditné indexy. Vynikajúce pre dlhodobé investovanie a tvorbu portfólia s výhodou zloženého úročenia.

Akcie: Majetkové cenné papiere, ktoré dávajú investorovi spoluvlastníctvo firmy. Investovanie s dlhodobým horizontom (10+ rokov) a potenciálom výplaty dividend.

Dlhopisy: Dlhové cenné papiere predstavujúce pôžičku podniku alebo štátu. Nižšia kolísavosť ceny, vhodné na investovanie v kratších časových horizontoch alebo na vyváženie portfólia.

RIZIKO

Pri investovaní je dôležité byť si vedomý rizika, stanoviť si jasné ciele a pochopiť rôzne typy investičných produktov. Je potrebné zvážiť aj poplatky a regulácie finančných inštitúcií, aby sa minimalizovali riziká a maximalizovali zisky. Klúčom je vytvoriť diverzifikované investičné portfólio, ktoré znižuje riziko a zároveň umožňuje dosahovať požadované výnosy.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!