Späť na kapitoly

Inflácia

Ceny v našej ekonomike rastú. Za týmto rastom stojí inflácia. Inflácia však nie je spôsobovaná len tlačením peňazí. Pre ekonomiku je podstatné zachovávať cenovú stabilitu. Viac o nej sa dozviete v tejto kapitole.

Obsah

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Bonusové video: Prečo štát nemôže vytlačiť viac peňazí?

Upozornenie: Aj na tomto videu są podpísala inflácia 🙂


Užitočné odkazy:

Video o hyperinflácii – v angličtine


Doplň si vedomosti:

Inflácia je rast všeobecnej cenovej hladiny, čo znamená, že za bežné tovary a služby platíme viac. Jej dôsledkom je, že hodnota peňazí klesá, čo ovplyvňuje naše finančné rozhodnutia, ako sporenie či dlhy. Inflácia sa meria pomocou cenových indexov, ako je napríklad Index spotrebiteľských cien, ktorý zahŕňa ceny tovarov a služieb bežne nakupovaných domácnosťami.

Miera inflácie sa vyjadruje percentuálne a ukazuje, ako rýchlo rastú ceny. Deflácia, teda pokles cenovej hladiny, môže byť prospešná pre sporiteľov, ale nevýhodná pre dlžníkov a môže viesť k ekonomickej stagnácii.

PRÍČINY INFLÁCIE

Inflácia vzniká z dvoch hlavných príčin: nákladovej a dopytovej. Nákladová inflácia je spôsobená zvyšovaním nákladov na výrobu, napríklad zvýšenie cien surovín. Dopytová inflácia vzniká, keď dopyt po tovaroch a službách prevyšuje ich ponuku.

CENOVÁ STABILITA

Ideálnou mierou inflácie je mierny rast cenovej hladiny, ktorý stimuluje spotrebu a investície, ale nevedie k významnej strate hodnoty peňazí. Európska centrálna banka považuje za cenovú stabilitu infláciu tesne pod 2 %.

Rôzne stupne inflácie majú rôzny vplyv na ekonomiku: mierna inflácia (1-9 % ročne) je prijateľná, cválajúca inflácia (10-1000 % ročne) je nežiaduca a hyperinflácia (nad 1000 % ročne) môže spôsobiť hospodársku katastrofu.

Nenechajte si túto lekciu iba pre seba!