Peniaze a ich vývoj

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.2: Dejiny peňazí

Bonus 1: Dejiny peňazí – NEZkreslená věda


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

1. BARTER

Barter predstavuje výmenu produktov a služieb bez použitia peňazí. Hľadanie zhody potrieb bolo komplikované, čo spôsobovalo vysoké transakčné náklady a časovú náročnosť.

2. KOMODITNÉ PENIAZE

Komoditné peniaze sú výrobky, ako plátno, ktoré slúžili ako výmenný prostriedok. Postupom času sa zúžil okruh prijímaných komodít na drahé kovy, ako meď, striebro a zlato.

3. DRAHÉ KOVY

Drahé kovy boli ľahko deliteľné, prenosné a trvanlivé. Ich akceptácia ako peňazí viedla k razeniu mincí, čo uľahčilo platby a prenos finančných prostriedkov.

4. MINCE

Mince boli vyrazené z drahých kovov a mali jednotnú hodnotu. Umožnili jednoduchšie vyjadrovanie cien a efektívnejší prenos finančných prostriedkov.

5. BANKOVKY

Bankovky nahradili fyzické zlato a mince. Odozva na výzvu na výber peňazí z bánky viedla k požičiavaniu, čím vznikol dlh a bankové rezervy sa znižovali.

6. FIAT PENIAZE

Fiat peniaze nemajú fyzickú hodnotu a sú založené na dôvere. Súčasné peniaze nie sú kryté žiadnym fyzickým aktívom, označujú sa ako FIAT peniaze.

7. DIGITÁLNE PENIAZE

Digitálne peniaze sú súčasťou elektronického bankovníctva, umožňujúce rýchle transakcie. Ďalším krokom je úplne digitálna mena, ako kryptomeny alebo digitálne meny centrálnych bánk.

Sporenie

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Hra na kapitána

Článok


Užitočné odkazy:

Aký je rozdiel medzi sporením a investovaním? 


Doplň si vedomosti:

Sporenie môžeme definovať ako pravidelné odkladanie časti príjmu za účelom nahromadenia určitej sumy peňazí. Obmedzím dnešné míňanie, aby som mohol minúť viac peňazí v budúcnosti na niečo, čo si dnes nemôžem dovoliť. Slúži nám aj na vybudovanie finančnej rezervy pre prípad neočakávaných udalostí (pokazí sa spotrebič, auto, stratíme prácu, pričom naďalej treba platiť účty). Sporenie je aj predpokladom, aby sme sa mohli pustiť do investovania a zhodnotiť svoje nasporené finančné prostriedky.

VÝHODY A NEVÝHODY SPORENIA

Z krátkodobého hľadiska môžeme medzi výhody sporenia zaradiť vybudovanú finančnú rezervu, vďaka ktorej vieme pokryť nečakané výdavky, ako napríklad pokazená práčka, vďaka čomu sa nemusíme zadlžovať. V dlhodobom horizonte je výhodou zvýšená budúca spotreba, keďže si môžeme dovoliť aj drahšie produkty, ako napríklad nové auto.

Medzi nevýhody patrí z krátkodobého hľadiska znížená spotreba, keďže si nemôžeme dovoliť toľko produktov, ako sladkosti alebo návštevy kina, pokiaľ si časť príjmu odkladáme. Toto negatívum je však vyvážené možnosťou zvýšenej spotreby po pár mesiacoch až rokoch sporenia. Ďalšou nevýhodou je relatívne nízke zhodnotenie (pozri sekcia Sporenie vs. investovanie) oproti investovaniu.

SPORENIE VS. INVESTOVANIE

Úrokové miery na sporiacich účtoch sú väčšinou veľmi nízke. Na účte tak treba držať len peniaze, ktoré by sme mohli potrebovať krátkodobo a zvyšné peniaze investovať, aby sa zhodnocovali rýchlejšie ako inflácia.

Na rozdiel od sporenia je investovanie využitie voľných finančných prostriedkov priamo s cieľom ich zhodnotenia, prípadne vytvorenia dodatočného príjmu. S investovaním sa však spája riziko, že investícia môže krátkodobo znížiť svoju hodnotu. Z dlhodobého hľadiska však môže prinášať zhodnotenie aj 6-9% ročne. Oproti sporeniu sa teda využíva na dlhodobé účely, pri ktorých nepotrebujeme mať peniaze okamžite dostupné, napríklad sporenie na dôchodok či sporenie na vzdelanie detí.

FINANČNÁ REZERVA

Na budovanie finančnej rezervy by sme mali využívať najmä sporiace produkty alebo veľmi konzervatívne investičné produkty. Rezerva slúži na pokrytie výdavkov na nečakané udalosti, ktoré musíme zaplatiť okamžite (pokazí sa auto, skončíme na PNke so zníženým platom, z ktorého nezaplatíme všetky účty). Medzi jej vlastnosti by teda mala platiť okamžitá dostupnosť (nečakané výdavky treba platiť hneď), nízke riziko (riziko poklesu hodnoty finančnej rezervy) a dostatočná výška.

SPORIACE A INVESTIČNÉ PRODUKTY

Sporiace produkty:

 • sporenie do prasiatka – sporenie doma, pri ktorom nahromadím len to, čo som vložil, keďže nám za vklady nikto neplatí úrok.
 • sporiaci účet – zriaďuje sa k osobnému účtu v banke, peniaze určené na sporenie si takto viem jednoducho vyčleniť, v prípade potreby bývajú väčšinou hneď k dispozícii.
 • termínovaný vklad – svoje peniaze požičiam banke na vopred zvolené obdobie, banka mi vráti vložené peniaze a aj niečo navyše, ale až po uplynutí daného obdobia.

Investičné produkty:

 • podielové fondy – banky prostredníctvom správcovských spoločností vytvárajú dlhopisové, zmiešané, akciové a realitné fondy, ktoré sú aktívne spravované manažérmi fondov.
 • indexové fondy ETF – obchodníci s cennými papiermi a banky môžu ponúkať aj tieto pasív

Zostavenie rozpočtu

Aktivity k učebnici:

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.2: Vieš čo je marketing?

Bonus: Ako ušetriť peniaze?


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti:

Rozpočet je nevyhnutný pre zdravé financie, a to nielen pre firmy a štáty, ale aj pre jednotlivcov. Poskytuje prehľad o príjmoch a výdavkoch, umožňuje plánovať výdavky a investície. Je dôležité, aby ste si aj vedeli vytvoriť vlastný rozpočet a zvládli správu osobných financií. Pomôcť môžu aplikácie na správu financií alebo jednoduchý zápis na papier.

TYPY VÝDAVKOV

 • Nevyhnutné výdavky musíme platiť pravidelne, keďže nám zabezpečujú základné životné potreby, napr. nájomné, bývanie, elektrina, voda, plyn, hypotéka, doprava do práce, atď.
 • Dobrovoľné výdavky nie sú pravidelné a nevyhnutné, ale vytvárajú nám potešenie. Patria sem napríklad reštaurácie, móda, oslavy, kino, divadlo, záľuby, dovolenka, auto atď.
 • Nečakané výdavky musíme zaplatiť, ale nemôžeme ich predpokladať, napr. oprava auta, nedoplatok za energie či operácia psa. Pre prípad týchto výdavkov je potrebné mať nasporenú rezervu minimálne vo výške 3 až 6 mesačných príjmov.

ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Pri jeho zostavení treba dodržať niekoľko krokov:

 • Súhrn príjmov: Sčítame všetky peniaze, ktoré za mesiac dostaneme na účet (ak žijeme s partnerom, môžeme zrátať spoločné príjmy). Ide o mzdu, vreckové, štipendiá, pasívny príjem z nájomného či renty a pod.
 • Súhrn výdavkov: V tomto kroku si otvoríme bankový prehľad transakcií za posledné tri mesiace a spočítame, koľko sme v nich minuli na rôzne kategórie výdavkov (bývanie, strava, doprava, zábava, splátky dlhu, atď.).

Pokiaľ je to príliš prácne, môžete využiť aplikácie na správu osobných financií (PFM aplikácie). Dajú sa na ne napojiť bankové účty a systém nám sám odsleduje výdavky a vytvorí grafický prehľad výdavkov na jednotlivé kategórie.

 • Porovnanie príjmov a výdavkov: Príjmy by mali prevyšovať výdavky, aby sme mohli ušetrené peniaze využiť na budovanie finančnej rezervy alebo Ak však výdavky prevyšujú príjmy, bude potrebné nastoliť balans zvýšením príjmov alebo znížením výdavkov. 

VYROVNÁVANIE ROZPOČTU

Zvýšiť príjmy napríklad brigádou. Neskôr, ako dospelí, môžu skúsiť vyjednávať so šéfom o vyššom plate, zmeniť firmu, získať lepšiu pozíciu nadobudnutím vzdelania či voziť klientov vlastným autom cez taxislužbu Bolt alebo Uber.

Zníženie výdavkov zahŕňa vypustenie zbytočných výdavkov, prípadne náhradu lacnejšími alternatívami. Medzi príklady patrí varenie doma namiesto stravovania v reštauráciách, nakupovanie oblečenia v second-handoch či nájdenie lacnejšieho paušálu. Tretia aktivita tiež vysvetlí, prečo si treba dávať pozor na zľavy a kampane.

Nie je pri tom potrebné snažiť sa ušetriť každé euro a míňať iba na nevyhnutnosti. Kľúčové je stanoviť si priority a míňať svoj príjem na veci, ktoré nám prinášajú najviac šťastia. Ak nás však do výdavkov tlačia iba kamaráti alebo vlastná chamtivosť, mali by sme ich nekompromisne obmedziť. Nikto nemôže mať úplne všetko.

Zarábanie peňazí

Aktivity k učebnici

Aktivita č.1: Úvod

Aktivita č.4: TOP 5 Najlepšie platených zamestnaní


Užitočné odkazy:


Doplň si vedomosti

POJMY

Práca (v ekonómii) – je definovaná ako cieľavedomá ľudská činnosť, zameraná na tvorbu tovarov a služieb.

Práca – môže byť:

 • duševná / fyzická
 • platená / neplatená
 • závislá / samostatná
 • dobrovoľná / nútená

Príjem – peniaze, ktoré človek alebo firma dostane, zvyčajne za prácu, vyprodukovaný tovar, dodanú službu.

Pojem príjem a mzda je často zamieňaný. Príjem môže jednotlivec získavať aj iným spôsobom ako len získavaním mzdy. Príjem môžeme rozdeliť na aktívny a pasívny.

ROZDIEL MEDZI HRUBOU MZDOU A ČISTOU MZDOU 

Hrubá mzda – mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov štátu. Hrubá mzda je obvykle vyššia ako čistá mzda.

Čistá mzda – mzda, ktorú zamestnávateľ pošle zamestnancovi na účet alebo vyplatí v hotovosti.

INÉ FORMY PRÍJMU A MZDY

Fyzická osoba môže dosahovať:

 • Aktívne príjmyzjednodušene by sme mohli povedať, že aktívne príjmy sú príjmy, pre ktorých dosiahnutie musíš niečo urobiť.
  • príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania
  • príjmy z podnikania
 • Pasívne príjmyzjednodušene možno povedať, že pasívne príjmy spravidla plynú za zapožičanie peňazí a teda bez toho, aby pre dosiahnutie príjmu si musel niečo pravidelne robiť 
  • príjmy z prenájmu nehnuteľností
  • príjmy z umeleckých diel (hudba, filmy) – tantiémy
  • príjmy z investovania 
  • podiely na zisku firmy – dividendy 

AKTÍVA A PASÍVA

Pasívum čokoľvek, čo nám generuje výdavky v akejkoľvek podobe. Ak máme dom, v ktorom žijeme, automaticky je to vnímané ako pasívum, pretože musíme platiť energie a opravy. 

Aktívum je čokoľvek, čo vlastníme a dokáže vytvárať príjem. Auto taxikára, ktorý využíva svoje vozidlo pri práci, aby si ním zarobil, je aktívum. Nebyť auta, nemohol by pracovať, čím by stratil príjem. O aktíva je nutné sa starať tak, aby nestrácali na hodnote (údržba) a boli schopné generovať príjem (alebo úsporu nákladov).

Táto téma sa zameriava na základné pojmy príjmov a výdavkov, dôležité pre pochopenie ekonomiky. Je nutné vedieť, ako sa generujú príjmy a výdavky, a porozumieť hodnote peňazí a bohatstva. Vysvetľuje čo znamená byť bohatým, a či bohatstvo nevyhnutne znamená vlastniť veľa peňazí. Zásadné je v tejto téme pochopiť čo sú to aktíva a pasíva.