Stredná škola

Stredná škola je obdobím, kde sa študenti hlbšie zameriavajú na svoje záujmy a nadobúdajú pokročilejšie vedomosti, pripravujúc sa tak na ďalšie kroky.

#Materiály #Učebnice #Workshopy